ý nghĩa của hoa cẩm chướng

Ý nghĩa của hoa cẩm chướng trong cuộc sống tinh thần

Ý nghĩa của hoa cẩm chướng:Sự ái mộ - Sự thôi miên, quyến rũ - Tình yêu của phụ nữ - Niềm tự hào - Sắc đẹp - Tình yêu trong sáng và sâu đậm, thiết tha.

Ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng

Ngày: 01-10-2013 , 26095 lượt xem
Ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng: Sự ái mộ - Sự thôi miên, quyến rũ - Tình yêu của phụ nữ - Niềm tự hào - Sắc đẹp - Tình yêu trong sáng, sâu đậm và thiết tha.
Chi tiết